MENU||| |||
Římskokatolická farnost - děkanství Česká Třebová

úmysl (intence) bohoslužby

Zadejte požadovaný úmysl bohoslužby. Jméno a kontakt je pouze pro potřeby případných změn. Pokud zadáte email, přijde Vám potvrzení po schválení intence.


odesláním souhlasíte se zpracováním údajů po nezbytně dlouhou dobu 

“Intence“ (zvláštní úmysl mše sv.) je námi formulovaná modlitba (za živé i zemřelé, poděkování i prosba), kterou během eucharistie Bohu svěřujeme. 

Intence na rok 2023 je možno vyplnit v elektronické podobě (viz fomulář výše) na webových stránkách farnosti níže nebo napsat na vytištěný lístek (formulář k vytisknutí naleznete zde) a odevzdat ho v sakristii kostela či na faře v ČT (je možné vhodit lístek do schránky).

  • V České Třebové bývají pravidelně mše sv. ve všední dny, kromě středy a soboty, a v neděli. Proto doporučujeme zapsat cca 3-4 intence od jednoho dárce. Toto číslo je dáno snahou vyjít vstříc všem zájemcům, a pokud bude místo pro další, bude to oznámeno.
  • Při vyplnění elektronického formuláře a zde zadání vašeho e-mailu, vám na vaši e-mailovou adresu informace o jejím schválení
  • Obnos za intence můžete odevzdat do farní kanceláře v obálce označené „INTENCE“ s uvedením vašeho jména.

Přiložený finanční obnos je po zapsání do intenční knihy uložen na účet u Čs. spořitelny a je postupně užíván na nákup pohonných hmot a jako částečný příspěvek na provoz automobilů, které kněží používají k pastoračním účelům – viz Kodex církevního práva, kánon 946: „Když křesťané dávají stipendium, aby dle jejich úmyslu kněz sloužil mši, přispívají k prospěchu církve a podílejí se tímto darem na její péči o vydržování služebníků a na jejích činnostech.“

(Jen za pohonné hmoty zaplatí kněz v našem okruhu cca 2.000 – 2.500 Kč měsíčně – tato částka zahrnuje pouze jízdy pro pastorační účely a nejsou v ní započítány náklady na provoz a údržbu auta.)

  • Vaše intence budou následně zapsány do intenční knihy farnosti. Naší snahou je v rámci možností respektovat požadované termíny, což v případě pozdního dodání vašich intencí či střetu více zájemců o jedno datum nelze.
  • Vzhledem k tomu, že život farnosti vyžaduje v průběhu roku některé změny, vyhrazujeme si právo již ohlášený termín intencí změnit.

Poněvadž v průběhu roku kněží odjíždí na dovolenou, na služební cesty, exercicie apod. dávejte intence jen ti z vás, kdo souhlasíte s tím, že v době nepřítomnosti kněze ve farnosti je může sloužit v uvedený termín mimo farnost, tedy bez vaší přítomnosti. O této skutečnosti budete předem informováni.

Jak se dozvíte, na které datum byla vaše intence zapsána?

  • Pokud odevzdáte formulář na papíře, na tento váš lístek zapíšeme data intencí a své lístky si vyzvednete po ohlášení v sakristii kostela, případně na faře.
  • Pokud vyplníte elektronický formulář a zadáte zde svůj e-mail, zapsaná data vašich intencí vám zašleme e-mailem.

Na farních webových stránkách je možnost nahlédnout do kalendáře intencí na celý rok (který se bude během roku aktualizovat) a kde si budete moci ověřit data svých intencí a také vidět, kdy zůstalo volné datum (během roku tak zůstane možnost ozvat se na faru v případě zájmu).

_______________________________________________________________________________________________

Římskokatolická farnost-děkanství Česká Třebová je správcem osobních údajů ve smyslu Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Osobní údaje výslovně uvedené v této žádosti o intence zpracovává na základě jejího podání, a to výhradně za účelem nezbytné evidence žadatelů. Osobní údaje zpracovává jen v nezbytné míře a rozsahu po nezbytně nutnou dobu z důvodu svých oprávněných zájmů. Přístup k nim má jen administrátor farnosti a osoba jím řádně pověřená zpracováním a vedením intenční knihy. Žadatel má právo žádat o doplnění, upřesnění či aktualizaci údajů, o informaci, které jeho osobní údaje správce zpracovává, o přístup k nim či jejich kopie. Dojde-li k závěru, že jsou údaje zpracovávány neoprávněně, může požádat o jejich výmaz či omezení zpracování. Ve všech záležitostech osobních údajů se může obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou dostupné na www.bihk.cz v sekci kontakt/pověřenec GDPR. 

dnes
pondělí 22. červenec 2024

Texty:
zítra
úterý 23. červenec 2024

Texty:
pozítří
středa 24. červenec 2024

Texty:
zobrazit další

kalendář akcí

zobrazit další