MENU||| |||
Římskokatolická farnost - děkanství Česká Třebová

Podporují nás.

Evropská Unie

 • V rámci programu Lidské zdroje a zaměstnanost bylo podpořeno pracovní místo na faře v České Třebové – podrobnější info zde.

Pardubický kraj

 • V rámci Programu podpory stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru v Pardubickém kraji na rok 2015 bylo podpořeno restaurování oltáře v kapli sv. Cyrila a Metoděje ve Svinné – podrobnější info zde.
 • V rámci Programu podpory stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru v Pardubickém kraji na rok 2015 proběhly práce na opravách bočního vchodu a restaurování poprsnice kruchty v kostele sv. Bartoloměje v Semaníně – viz info zde.
 •  V roce 2016 nám Pardubický kraj poskytl finanční podporu ve formě neinvestičních dotací z Programu podpory stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru v Pardubickém kraji na rok 2016 na následující projekty:
  • Česká Třebová, kostel sv. Jakuba, zaměření a stavebně historický průzkum (viz zde)
  • Česká Třebová, kostel sv. Jakuba, oprava zvonové stolice (viz zde)
  • Semanín, kostel sv. Bartoloměje, restaurování kruchty (viz zde)
  • Trpík, kaple sv. Anny, restaurování soch dvou andělů (viz zde)
  • Řetová, kostel sv. Marie Magdalény, 1. etapa restaurování varhan (viz zde)
 • V roce 2017 byly s podporou Pardubického kraje (Program podpory stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru v Pardubickém kraji na rok 2017) realizovány tyto akce:
  • Česká Třebová, kostel sv. Jakuba, pokračování výměny oken (viz zde)
  • Česká Třebová, restaurování ručně psaného kancionálu (viz zde)
  • Semanín, kostel sv. Bartoloměje, oprava fasády kostela, restaurování pískovcových prvků a omítek, restaurování dedikační desky (viz zde)
  • Řetová, kostel sv. Marie Magdalény, další etapa restaurování varhan (viz zde)
 • V roce 2018 byly s podporou Pardubického kraje (Podprogram 3 – Podpora památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2018) realizovány tyto akce:
  • Česká Třebová, kostel sv. Jakuba, pokračování výměny oken (viz zde)
  • Semanín, kostel sv. Bartoloměje, restaurování kazatelny (viz zde)
  • Řetová, kostel sv. Marie Magdalény, další etapa restaurování varhan (viz zde)
 • V roce 2019 byly s podporou Pardubického kraje (Podprogram 3 – Podpora památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2019 a Podprogram 4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pardubickém kraji na rok 2019) realizovány tyto akce:
  • Řetová, kostel sv. Marie Magdalény, restaurování varhan – 4. etapa (viz zde)
  • Dlouhá Třebová, kostel sv. Prokopa, obnova varhan (viz zde)
  • Semanín, kostel sv. Bartoloměje, restaurování kazatelny – 2. etapa (viz zde)
  • Trpík, kaple sv. Anny, restaurování dvou andělů s rohy hojnosti (viz zde)
 • V roce 2020 byly s podporou Pardubického kraje (Podprogram 3 – Podpora památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2020 a Podprogram 4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pardubickém kraji na rok 2020) realizovány tyto akce:
  • Řetová, kostel sv. Marie Magdalény, restaurování varhanní skříně a balustrády (viz zde).
  • Česká Třebová, kostel sv. Jakuba Většího, obnova vnější fasády a restaurování kamenných prvků (viz zde).
 • V roce 2022 byly s podporou Pardubického kraje (Podprogram 3 – Podpora památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2022 a Program péče o životní prostředí v Pardubickém kraji v roce 2022) realizovány tyto akce:
  • Česká Třebová, kostel sv. Jakuba, obnova okna v úklidové místnosti, boční vchodové dveře do kostela (Hýblova ulice), dveře do sakristie (Hýblova ulice) (viz zde).
  • Semanín, kostel sv. Bartoloměje, obnova dlažby a omítek v presbytáři I. etapa (viz zde).
  • Rybník, kostel Rozeslání sv. Apoštolů, restaurování oltáře sv. Josefa   (viz zde).
  • Semanín, Převod topolového větrolamu na přírodní remíz v Semaníně (viz zde).

  Pardubický kraj, Město Česká Třebová

  • V roce 2021 bylo s podporou Pardubického kraje (Podprogram 3 – Podpora památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2020 a Podprogram 4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pardubickém kraji na rok 2021) realizováno: Česká Třebová, kostel sv. Jakuba Většího, obnova soklu a vnější fasády sakristie(viz zde).
 • Ministerstvo kultury ČR, Město Česká Třebová

  • Díky příspěvku Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón a díky finanční i administrativní podpoře Města Česká Třebová byla v roce 2015 v rámci projektu „Obnova kostela sv. Jakuba Většího“ provedena výměna okna v jihozápadní stěně kostela – více informací a foto zde.
  • V roce 2016 probíhají s podporou Ministerstva kultury ČR (Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón)Města Česká Třebová další práce na projektu „Obnova kostela sv. Jakuba Většího“. Jedná se především o pokračování výměny oken, geodetické zaměření stávajícího stavu kosteladokončení stavebně historického průzkumu (viz info zde).
  • V roce 2017 přispělo Ministerstvo kultury ČR finanční dotací na další etapu restaurátorských prací na varhanách v kostele sv. M. Magdalény v Řetové (viz info zde).
  • S podporou Města Česká Třebová bylo na podzim roku 2017 opraveno schodiště před kostelem sv. Jakuba Většího v České Třebové (viz foto zde)
  • V roce 2018 probíhají s podporou Ministerstva kultury ČR (Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón)Města Česká Třebová další práce na projektu „Obnova kostela sv. Jakuba Většího“. Jedná se o pokračování výměny oken (viz info zde).
  • V roce 2018 přispělo Ministerstvo kultury ČR finanční dotací na další etapu restaurátorských prací na varhanách v kostele sv. M. Magdalény v Řetové (viz info zde).
  • V roce 2019 přispělo Město Česká Třebová individuální dotací na obnovu a opravu hodinového stroje věžních hodin na kostele sv. Jakuba Většího v České Třebové (viz zde).
  • V roce 2019 byly s podporou Ministerstva kultury ČR (Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón)Města Česká Třebová provedeny další práce v rámci projektu „Obnova kostela sv. Jakuba Většího “, – obnova venkovních schodišť okolo kostela (viz zde).
  • V roce 2019 přispělo Ministerstvo kultury ČR finanční dotací na 4. etapu restaurátorských prací na varhanách v kostele sv. M. Magdalény v Řetové (viz zde).
  • V roce 2020 byly s podporou Ministerstva kultury ČR (Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón)Města Česká Třebová provedeny práce v rámci projektu „Česká Třebová, kostel sv. Jakuba Většího, obnova vnější fasády a restaurování kamenných prvků (viz zde).
  • V roce 2021 byly s podporou Ministerstva kultury ČR (Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón) a Města Česká Třebová provedeny práce v rámci projektu „Česká Třebová, kostel sv. Jakuba Většího, restaurování hlavního a bočního vchodu  (viz zde).
  • V roce 2022 byly s podporou Ministerstva kultury ČR (Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón) a Města Česká Třebová provedeny tyto práce:
   • Česká Třebová, kostel sv. Jakuba Většího, obnova okna ve věži kostela, obnova bočního vchodu do kostela (Hýblova ulice) a restaurování ostění oken na sakristii (viz zde).
   • Česká Třebová, restaurování sousoší Kalvárie u kostela sv. Jakuba (viz zde).
   • Česká Třebová, Děkanství čp. 1, restaurování kamenného dveřního portálu (viz zde).

V roce 2020 přispěla obec Řetová individuální dotací na akci

 • Řetová, kostel sv. Marie Magdalény, restaurování varhanní skříně a balustrády (viz zde).
dnes
pondělí 22. červenec 2024

Texty:
zítra
úterý 23. červenec 2024

Texty:
pozítří
středa 24. červenec 2024

Texty:
zobrazit další

kalendář akcí

zobrazit další