MENU||| |||
Římskokatolická farnost - děkanství Česká Třebová

Jak podpořit? 

Finančním či majetkovým darem:

(srov. též Kodex církevního práva Kánon 1259–1272 Nabývání majetku) 

 • Sbírka – nejběžnější způsob formou příspěvku do sbírky při bohoslužbě v kostele.
 • Dar – osobně na faře, nebo zasláním finančního daru na účet farnosti *). Zaslání finančního daru na učet Vám umožňuje požádat o odečtení darované částky ze základu daně (viz Poznámka).
 • Pravidelné zasíláni určité částky na účet farnosti *) - i v tomto případě je možné vystavit potvrzení pro odpočet z daně **), výhodou pro farnost je určitá jistota zaručených příjmů.
 • Odkazem v závěti, dědictví – dům, pole, lesy, sběratelské předměty, … 

*) Čísla účtů:

Děkanství Česká Třebová

 

 

Česká Třebová – hlavní účet

132 175 93 89 / 0800 

 QR

Podúčty:

 

 

Česká Třebová

rekonstrukce kostela sv. Jakuba

70017-132 175 93 89 / 0800

 

 QR

Dlouhá Třebová              

60011-132 175 93 89 / 0800  

 QR

Semanín

30015-132 175 93 89 / 0800

 QR

Třebovice           

50016-132 175 93 89 / 0800

 QR

Anenská Studánka 

19-132 175 93 89 / 0800

 QR

Rybník  

20001-132 175 93 89 / 0800

 QR

Farnost Damníkov

 

 

Damníkov - hlavní účet

132 087 23 39 / 0800 

 QR

Poznámka: 

Dary poskytované neziskovým organizacím 

Dárce, který poskytne dar neziskové organizaci na její činnost, si může hodnotu daru odečíst od základu daně. Podmínkou je, že celková hodnota poskytnutých darů je alespoň 1 000 Kč, nebo přesáhne v daném kalendářním roce 2 % zakladu daně dárce. Maximálně lze ale odečíst 10 % ze základu daně. Podrobnou úpravu obsahuje § 15 odst. 1 zákona 586/1992 o dani z příjmu. Odčitatelnou položku uplatní dárce ve svém daňovém přiznání, nebo u svého zaměstnavatele v rámci ročního zúčtování daně. Jako doklad slouží darovací smlouva, případně doklad o zaplacení daru. 

Zapojením se jako dobrovolník např.:

 • zpěváci
 • lektoři
 • ministrování
 • kostelníci
 • varhaníci
 • úklid / výzdoba kostela

V případě zájmu nás prosím neváhejte kontaktovat.

Můžete také podporovat svou modlitbou:

 • Modlitba za farnost (kancionál 030):
  Pane Ježíši Kriste, ty jsi hlava církve, ty jsi hlava našeho farního společenství.
  Dej nám, ať se máme rádi, ať máme jeden pro druhého správné slovo,
  pomáhající skutek, odpuštění.
  Chraň slabé, osvěcuj pochybující, posiluj malomyslné,
  podrž kolísající, probuď dřímající, veď hledající, rozehřej vlažné.
  Dej nám, ať jsme znamením tvé přítomnosti, tvé zachraňující lásky.
 • Modlitba za kněze ve farnosti (kancionál 049D):
  Pane Ježíši, děkujeme ti, že máme mezi sebou kněze,
  tvého služebníka a správce Božích tajemství.
  Prosíme tě, dej mu věrnost a vytrvalost v tak svaté službě
  a nám živou víru, žes ho poslal ty.
  Učinil jsi jej naším duchovním vůdcem; dej mu ducha moudrosti a rady,
  dej mu upřímnost otcovské lásky a nám dar úcty a oddanosti,
  ať pozorně nasloucháme jeho slovům.
  Vybral jsi ho z nás a pro nás, člověka, který se musí potýkat se slabostmi našimi i svými.
  Dej nám i jemu trpělivost a vzájemné pochopení.
  Dej mu zdraví pro jeho těžkou službu.
  Ať je naším dobrým pastýřem a přivede nás do nebe.
dnes
pondělí 22. červenec 2024

Texty:
zítra
úterý 23. červenec 2024

Texty:
pozítří
středa 24. červenec 2024

Texty:
zobrazit další

kalendář akcí

zobrazit další