MENU||| |||
Římskokatolická farnost - děkanství Česká Třebová

Damníkov

Kostel Narození sv. Jana Křtitele

0301_damnikov_foto_06-29-08-33-11

Obec Damníkov měla svůj kamenný kostel již ve středověku. Byl postaven snad někdy v 80. letech 14. století jako opevněný kostel a zasvěcen sv. Prokopu. Měl se stát v nepokojných časech útočištěm zdejších obyvatel. V západním průčelí měl mohutnou věž opatřenou v přízemí střílnami a završenou dřevěným zvonovým patrem. Vstupovalo se do ní samostatným vchodem v úrovni prvního patra přístupným po vnějším dřevěném schodišti, které bylo v případě útoku ozbrojenců strženo a osadníci tak mohli v bezpečí vyšších pater věže vyčkat do příchodu posil. Kostel měl plochostropou loď a pětiboký presbytář sklenutý žebrovou klenbou a vyzdobený gotickými freskami. V letech 1761 – 1767 bylo pro kostel pořízeno nové vybavení – honosné barokní oltáře a varhany.

Středověký kostel v 19. století velmi chátral a vyžadoval stále větší investice na opravy. I svou velikostí přestával vyhovovat zvyšujícímu se počtu věřících. Proto se v roce 1830 začalo uvažovat o stavbě nového kostela. Za tímto účelem se začaly mezi farníky pořádat i finanční sbírky a připravovat stavební materiál. Ze samotné stavby však záhy sešlo. V roce 1853 byl vypracován nový plán na stavbu nového kostela, ale k realizaci nakonec opět nedošlo.

Roku 1885 kníže Jan II. z Liechtensteina věnoval obci 1500 zlatých na generální rekonstrukci stávajícího kostela. Byl vypracován projekt, ale ani ten nebyl uskutečněn. Několik dalších let se kolem damníkovského kostela nic nedělo, až nakonec roku 1892 došlo k dohodě představitelů obce s donátorem kostela, že se přece jen v nejbližší době, po více jak 60 letech příprav postaví nový kostel.

Po zboření starého chrámu a přípravných pracích byl 21. července 1895 slavnostně položen základní kámen. Při této ceremonii byli místní němečtí farníci nemile překvapeni, že na kámen nechal farář, národností Čech, vytesat český nápis. Byl proto v nejbližší příležitosti nahrazen jiným textem ve „správném“ jazyce.

Stavba chrámu byla realizována pod vedením lanškrounského stavitele Ondřeje Seiferta dle projektu zhotoveného liechtensteinským architektem Karlem Weinbrennerem.

Nový kostel sv. Jana Křtitele vysvětil místní farář František Nožka 17. července 1898. Náklady na jeho stavbu se vyšplhaly na 20 071 zlatých a 84 krejcarů.

Neogotický kostel je postaven z velkých kamenných kvádrů. Jeho velká obdélníková loď je sklenuta čtyřmi poli křížové klenby. K lodi přiléhá užší pětiboký presbytář, před západní průčelí předstupuje vysoká štíhlá věž s jehlancovou střechou.

Mobiliář kostela většinou pochází z doby jeho výstavby, návrhy oltářů, varhanní skříně, kazatelny a dalších částí výbavy vypracoval taktéž Karel Weinbrenner. Varhanní stroj pro Damníkov vyrobil varhanář Wilhelm Brauner z Uničova. Celému prostoru kostela vévodí hlavní oltář v podobě gotické trojdílné archy s obrazy s výjevy ze života sv. Jana Křtitele od letohradského malíře Jana Umlaufa. Ve věži visí zvon, který v roce 1601 odlil Jan Benešovský v Moravské Třebové.

Ze starého gotického kostela se zachovalo několik kamenných prvků (portály a střílny), které jsou dnes zazděny do hřbitovní zdi. Místo, kde stál hlavní oltář starého kostela, dnes upomíná neogotický krucifix od Františka Voleského, sochaře z České Třebové.

dnes
pondělí 22. červenec 2024

Texty:
zítra
úterý 23. červenec 2024

Texty:
pozítří
středa 24. červenec 2024

Texty:
zobrazit další

kalendář akcí

zobrazit další