MENU||| |||
Římskokatolická farnost - děkanství Česká Třebová
12. 3. 2023farnostct.cz /

Rotunda sv. Kateřiny

Text článku převzat ze stránek Městského muzea Česká Třebová, foto Michal Horák.

Nejstarší stavbou ve městě a zároveň jedinou dochovanou románskou rotundou ve východních Čechách je kaple sv. Kateřiny v České Třebové. Její vznik je dodnes zahalen tajemstvím, dosud se totiž nepodařilo uspokojivě odpovědět na otázky kdy, kým a proč zde byla postavena. Obyvatelé města si pak její vznik spojovali se zázraky. Podle pověsti se na místě kaple zjevila sv. Kateřina se zástěrou plnou kamení a dala tak najevo své přání, aby jí zde byla vystavěna kaple. Lidé však jejímu pokynu nevyhověli a začali stavět jinde. Tam se jim ale dílo nedařilo; co ve dne postavili, za noc bylo zbořeno. Nakonec jim tedy nezbylo, než postavit kapli na místě, které si sv. Kateřina vybrala.

Historikové kladou stavbu do souvislosti se založením města někdy počátkem 13. století. Rotunda tehdy mohla plnit funkci soukromé kaple neznámého šlechtického lokátora, tedy osoby pověřené založením České Třebové. Teprve později začala sloužit obyvatelům nově vzniklého města. První písemná zmínka o ní je obsažena v latinsky psané listině rychtáře Lipolta z roku 1335.

Původně románská stavba byla během staletí mnohokrát opravována a přestavována. Najdeme tady gotické zásahy ze 14. století. V polovině 16. století byla stavba okrášlena renesančními sgrafity. Před polovinou 18. století prodělala rozsáhlou opravu, při níž byla nově zastřešena, byla prolomena nová okna, přistavěna sakristie, pod ní vybudována kostnice a před vchody byly přistavěny dřevěné předsíně.

O necelých sto let později, roku 1840, byly obě již zchátralé předsíně strženy, tu před hlavním vstupem nahradila zděná, postavená v klasicistním duchu. Došlo také ke zrušení kostnice, sakristie ale zůstala.

V roce 1905 vybudovalo město nový hřbitov, dosavadní – v sousedství rotundy – byl jako nepotřebný zrušen. Vlastní stavba tedy ztratila funkci hřbitovní kaple, kterou plnila po staletí, a jako nepotřebná a nevyužívaná začala chátrat. V roce 1916 musela být z důvodu špatného stavu uzavřena docela.

Konečně v roce 1920 byly rozsáhlé práce na opravě objektu zahájeny. Během nich byla odstraněna sakristie a objevena renesanční sgrafita, ukrytá pod omítkami. Práce byly zakončeny roku 1922.

Poslední velká oprava zde probíhala od druhé poloviny 90. let 20. století do roku 2002. Rotunda je majetkem Města Česká Třebová.

dnes
pondělí 22. červenec 2024

Texty:
zítra
úterý 23. červenec 2024

Texty:
pozítří
středa 24. červenec 2024

Texty:
zobrazit další

kalendář akcí

zobrazit další