MENU||| |||
Římskokatolická farnost - děkanství Česká Třebová

Anenská Studánka

Kostel sv. Vavřince

0116_anenska_kostel_foto_08-25-17-43-54

První dům boží byl v Anenské Studánce postaven během založení obce koncem 13. století. V polovině 15. století byl přestavěn, ale v roce 1607 jej nahradil nový kostel. Ten měl dřevěnou loď s kamenným presbytářem a samostatně stojící zvonici. Kolem se rozkládal hřbitov. Uvnitř stály tři barokní oltáře (pocházející snad z doby opravy kostela v roce 1737), na kruchtě varhany a ve zvonici visely tři zvony.

Po třech letech existence byl však kostel natolik zchátralý, že si zdejší farníci u lanškrounského stavitele Huberta Nagla objednali plány nového chrámku. Na podzim roku 1906 se zbořil starý kostel a již v roce 1907 na jeho místě vyrostl kostel nový. Nedostatek peněz však jeho úplné dokončení protáhl do roku 1916. Slavnostní posvěcení kostela se pod vedením damníkovského faráře Aloise Dudka konalo 13. 8. 1916.

Tou dobou již hřbitov kolem kostela nebyl, neboť jej v roce 1912 nahradil nový prostorný hřbitov na jižním okraji obce.

V roce 1935 se uskutečnila oprava kostela, čímž pro něj na delší dobu skončily příznivé časy. Záhy totiž následovala těžká léta druhé světové války, která připravila o život 28 obyvatel Anenské Studánky. A po ní místní obyvatele čekal odsunu Němců, který obec téměř úplně vylidnil. Od té doby kostel chátral. Roku 1980 se dokonce reálně uvažovalo o zboření silně narušené věže kostela, naštěstí k tomu nakonec po zamítavém stanovisku Památkového ústavu v Pardubicích nedošlo. Nejhorší závady odstranila rekonstrukce v roce 1982, kdy se podařilo opravit střechu a interiér zničený zatékající vodou díky penězům, které mezi sebou vybraly sestry z Kongregace Nejsvětější Svátosti pracující v místním ústavu sociální péče.

Ani tato oprava však kostel zcela nezachránila a jeho technický stav se nadále zhoršoval.

Až roku 2008 kolem věže vyrostlo lešení, čímž začala důkladná rekonstrukce kostela, která nakonec trvala šest let. Během opravy kostel dostal novou podlahu, schodiště, vnitřní i vnější omítky, okna, strop, krovy a měděnou střechu. Náklady na opravu přesáhly 5 milionů korun, z nichž podstatnou část uhradila Evropská unie, o zbytek se podělilo ministerstvo financí, Pardubický kraj, obec Anenská Studánka, římskokatolická farnost v České Třebové a několik dárců.

10. srpna 2014 se v nově opraveném kostele mohla opět konat poutní bohoslužba, kterou celebroval biskup Josef Kajnek.

Kostel je neorománská stavba s obdélnou lodí, pětibokým presbytářem a věží v ose hlavního průčelí. Vnějšek budovy je rozčleněn lizénami, pod střechou obíhá obloučkový vlys.

Jednotné vybavení interiéru v neogotickém stylu vytvořil na začátku 20. století řezbář a štafírník Petr Musil. Kostelní lavice vyrobil truhlář Alois Frodl z Letohradu v roce 1923. Na kruchtě stojí varhany postavené firmou Rieger v roce 1932. Nejhodnotnější částí mobiliáře byla pozdně gotická soška Madony s Ježíškem z roku 1470, která je dnes umístěna v muzeu ve Vysokém Mýtě. Na kostelní věži visí zvon z roku 1461 – jediný z původních tří, který přežil válečné rekvizice v 1. a 2. světové válce.

 

Kaple Panny Marie Pomocné

0115_anenska_kaple_foto_08-21-14-13-41

dnes
pondělí 22. červenec 2024

Texty:
zítra
úterý 23. červenec 2024

Texty:
pozítří
středa 24. červenec 2024

Texty:
zobrazit další

kalendář akcí

zobrazit další